Read it in 🇬🇧

less than 1 minute read

Siden noen år nå vokser og vokser hypen av mikrotjenester-arkitekturen. Det er en populær arkitektur for å bygge distribuerte applikasjoner, separere og isolere teknologiene som trengs for å implementere domenedrevne tjenester, slik som de kan utvikles, distribueres og skaleres uavhengig av ett eller flere team. Men hvordan skiller de seg fra en tradisjonell SOA?